Ekologi

Miljövänligt synsätt

I takt med att Europeiska Unionens krav för miljöskydd öker, bidrar Plasteda till skydd av natur genom att tillverkade förpackningsprodukter från återanvänt polyetenmaterial. Vårt företag uppmuntrar andra att sortera och återanvända plast istället för att slänga det med hushållsavfallet.

Plast är en av de viktigaste typerna av avfall att sortera och återanvända. Sortering av avfall låter oss preservera naturens resurser och ger oss tillgång till andrahandsmaterial vilket är en billigare resurs för tillverkning av nya produkter. Återanvändning främjar också hälsan då det minskar förorening av miljön. Förpackningsavfall är en annan källa till råmaterial. Sortering och återanvändning av förpackningsmaterial är fördelaktigt för industrin och hjälper oss preservera naturens resurser.

Avfallssortering och återanvändning är viktigt för:

  • Det hjälper att samla in råmaterial som kan användas för tillverkning av nya produkter
  • Det preserverar naturresurser och energi
  • Det minskar mängden sopor som grävs ner och främjar en hälsosam miljö