EKOLOĢIJA

Videi draudzīga pieeja

Ņemot vērā faktu, ka Eiropas Savienības noteiktās vides aizsardzības prasības kļūst aizvien stingrākas, “Plasteda” sniedz arī savu artavu dabas saudzēšanā, ražojot iepakojuma produktus no otrreizējās pārstrādes polietilēna izejvielām. Mūsu uzņēmums aicina arī citus šķirot plastmasu un nodot to otrreizējai pārstrādei tā vietā, lai izmestu to kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

No šķirošanas un otrreizējās pārstrādes aspekta, plastmasa ir viens no svarīgākajiem atkritumu tipiem. Atkritumu šķirošana ļauj mums saglabāt dabas resursus, kā arī sniedz pieeju otrreizējām izejvielām, kas ir lētāks resurss jaunu produktu ražošanā. Tāpat otrreizējā pārstrāde sekmē veselības aprūpes nozari, jo tā samazina vides piesārņojumu. Iepakojuma atkritumi ir alternatīvs izejvielu avots. Iepakojuma materiālu šķirošana un pārstrāde ir labvēlīga nozarei kopumā, kā arī ļauj saudzēt dabas resursus.

Atkritumu šķirošana un otrreizējā pārstrāde ir svarīga, jo tā:

  • Palīdz iegūt izejvielas, kuras var tikt izmantotas jaunu produktu ražošanā;
  • Saudzē dabas resursus un enerģiju;
  • Samazina atkritumu apjomus izgāztuvēs un palīdz radīt veselīgu vidi.