Ökoloogia

Keskkonnasõbralik lähenemine

Kuna Euroopa Liidu nõudmised keskkonnakaitse osas aina suurenevad, aitab Plasteda looduse kaitsmisele kaasa, valmistades pakkematerjale taaskasutatud polüetüleenmaterjalidest. Meie ettevõte julgustab teisi plastikut sorteerima ja taaskasutama, selle asemel, et see koos olmeprügiga minema visata.

Plastik on üks tähtsamaid prügi liike, mida sorteerida ja taaskasutada. Jäätmete sorteerimine võimaldab meil looduslikke allikaid säästa ning annab meile juurdepääsu teisestele toormaterjalidele, mis on uute toodete valmistamisel palju odavamaks allikaks. Taaskasutamine edendab ka keskkonnasaaste vähendamise teel tervishoidu. Pakkejäätmed on alternatiivseks allikaks toormaterjalidele. Pakkematerjalide sorteerimine ja taaskasutamine on tööstusele väga kasulik ning aitab säästa looduslike allikaid.

Jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine on olulised, sest:

  • See aitab koguda toormaterjale, mida saab kasutada uute toodete valmistamiseks
  • See säästab looduslikke allikaid ja energiat
  • See vähendab prügi hulka prügilates ning edendab tervislikku keskkonda