Andre materialer

Strekkfilm for automatisk eller manuell pakking.

Klebebånd (med løsemiddelbasert eller akryllisk lim).